-7%
3,999,000 
-9%

Bàn Chải Điện Oral B

Bàn Chải Điện Oral B Genius 7500

2,999,000 
-14%

Bàn Chải Điện Oral B

Bàn Chải Điện Oral B Genius Guide

2,999,000 
-13%

Bàn Chải Điện Oral B

Bàn Chải Điện Oral B iO Series 10

12,999,000 
-92%

Bàn Chải Điện Oral B

Bàn Chải Điện Oral B iO Series 8

1,050,000 5,999,000 
-15%
1,099,000 
-14%
1,199,000 
-13%
1,299,000 1,399,000 
-9%

Bàn Chải Điện Oral B

Bàn Chải Điện Oral B Smart Limted

2,999,000 
-23%

Bàn Chải Điện Philips Sonicare

Bàn Chải Điện Philips Sonicare 1100

850,000 
-19%

Bàn Chải Điện Philips Sonicare

Bàn Chải Điện Philips Sonicare 4100

1,300,000 
-23%
170,000